La Forumo aprobis la normojn pri sekureco en niaj kongresoj

HeKo 837 3-C, 22 maj 24

Naŭ paktintaj establoj partoprenis, per delegitoj aŭ per observantoj, en la Foruma seanco de la ordinara Parlamenta sesio en Budapeŝto, 20 majo 2024. Ili fariĝis dek per la unuanima akcepto de Civila Esperanta Servo en la Pakton por la Esperanta Civito. La partiteta branĉo de la Civita Parlamento dediĉis sian tempon precipe al la propono de direktivo pri sekureco en publikaj esperanto-aranĝoj, aprobita kiel direktivo Eriksson-Giordano, laŭ la nomo de la unuaj subskribintoj (delegitoj de Feminisma Esperanta Movado respektive Itala Interlingvistika Centro).

Duncan prave vergetas la fingrojn de Karleto

HeKo 837 2-A, 21 maj 24

“Ni raportos al la Komitato kaj specifan progreson kaj kompletigon aŭ finsolvon de problemoj en niaj nunaj iniciatoj, laŭ la respondeco komuniki unuavice en niaj propraj organoj.” Per tiu frazo prof. Duncan Charters, prezidanto de la Universala, ĵus fermis la buŝon de Kalle Kniivilae, redaktoro de skandalisma nordeŭropa retagazeto, fakte voĉtubo de la bullerisma opozicio jam eksterkomitata en UEA.

Efektive Karleto Kiunivela meritas neniun respondon prioritate. La Estraro havas la devon respondi al siaj kontrol-instancoj, kaj ne nutri la flavan ĵurnalismon. Aliflanke, se kritikaj voĉoj ne leviĝas sine de la Komitato, la Estraro ne sentas la devon respondi pri sia aktiveco, des malpli ĝi bezonas peti la konfidon.

Sukcesa redebuto de Danuba Esperanto-Rendevuo

HeKo 837 1-B, 20 maj 24

Ankaŭ la paktinta establo Fajszi Amika Rondo, helpate de la kongresa buroo de la Esperanta Civito, havas sian renaskitan transnacian aranĝon: la sukcesa Danuba Esperanto-Rendevuo viciĝas apud Kultura Esperanto-Festivalo de KCE (Ĉaŭdefono) kaj NaturAmika KulturSemajno de ENa (Katalunio). Post la omaĝa tago por la karmemora majstro Istvan Szerdahelyi, hieraŭ matene DER proponis seminarion pri andragogio, kaj posttagmeze kantan atelieron kaj koncerton de Kajto, kiu premieris en Hungario.

La semajnfinon kompletigis la asembleoj de Esperanta PEN-Centro kaj Feminisma Esperanta Movado, plus diversaj gravaj konsultiĝoj sine de la konsorcio; kaj komplementos hodiaŭ la lasta parlamenta sesio de la Civito dum la nuna mandato (2020-24).

Esperantio honore rememoris pri Istvan Szerdahelyi

HeKo 836 9-B, 19 maj 24

Esperantio memoras siajn beletristojn pli ofte ol aliajn aktivulojn: ne hazarde ĉi-jare oni jubileas pri William Auld kaj Marjorie Boulton, dum en 2009 oni ne celebris la centan datrevenon de Ivo Lapenna — la gvidintoj estas destinitaj al forgeso, se ili mem ne kontribuis al nia literaturo, kiel faris Edmond Privat. Escepto estas Istvan Szerdahelyi (1924[1949]-1987), lingvisto kaj metodikisto, al kiu estis dediĉita la hieraŭa tago, kadre de la 6a Danuba Esperanto-Rendevuo, organizita de Fajszi Amika Rondo en Budapeŝto, ĉe la orienta legacio de la Esperanta Civito.

Orienta Eŭropo (plus Italio) kontraŭ EU-deklaro pri GLAT

HeKo 836 8-E, 18 maj 24

La registaroj de ĉiuj “ekskomunismaj” membroŝtatoj de Eŭropa Unio, minus Pollando kaj Slovenio plus Italio (do unu triono de la membraro), rifuzis subskribi hieraŭan rezolucion preparitan ĝuste okaze de la Internacia Tago por la lukto kontraŭ GLAT-fobio. Pri seksaj orientiĝoj evidente la kontinento restas dividita en du partoj. Tion oni klare rimarkas ĉe bonvenigaj afiŝoj (dulingvaj) en la flughaveno de Budapeŝto.

La nova Komitato de KCE kunsidos en Budapeŝto

HeKo 836 7-B, 17 maj 24

La Komitato de Kultura Centro Esperantista (ĵus elektita de la Asembleo fine de marto) estas kunvokita al Budapeŝto, ĉe la orienta legacio de la Esperanta Civito, por ordinara kunsido fine de la posttagmezo de 20 majo 2024, sub la prezido de c-ano Stano Keable. Ĉiuj gekomitatanoj kaj invititaj fakuloj jam atingis Hungarion, kie ili partoprenas la 6an Danuban Esperanto-Rendevuon, organizitan de Fajszi Amika Rondo.

En la tagordo estas tri ĉefaj temoj: a) komunikoj de la regio (Pro Esperanto) pri la nemoveblaĵo en Ĉaŭdefono; b) situacio sur la ALTE-fronto; 3) klientaro de KCE: svisa kaj ekstera.

Jubilea PEN-krozado en oktobro 2025

HeKo 836 6-B, 16 maj 24

La organiza teamo de la proponita PEN-mondkongreso en formo de krozado kunsidis hodiaŭ en Budapeŝto ĉe la orienta legacio de la Esperanta Civito, sub la prezido de la teamkunordiganto, c-ano Giorgio Silfer. Alestis la tuta Komitato de Esperanta PEN-Centro (gec-anoj Silfer, Mihalkov, Kirova), la vicprezidanto kaj la sekretario de Esperanta Naturamikaro, nome c-inoj Perla Martinelli respektive Manuela Blanco, kaj kun c-ano Ruben Fernandez fakte preskaŭ la tuta Kapitulo. El la organiza teamo partoprenis ankaŭ c-ano Alessio Giordano.

Atentu pri blufoj kaj fanfaronado rilate lingvotestadon

HeKo 835 5-B, 12 maj 24

Kultura Centro Esperantista, komisiita pri la LingvoTesta Sistemo de la Esperanta Civito (LTSEC), memorigas ke ne eblas lingvotestado perkoresponde aŭ perrete: ĉiu ekzameno devas okazi en fizika ĉeesto kaj de la kandidato kaj de la testantoj, alimaniere ĝi ne estas valida.

Krome KCE atentigas ke pri esperanto nur LTSEC proponas ĉiujn ses nivelojn laŭ Komuna Eŭropa Framo de Referenco. Universala Esperanto-Asocio, funkcianta kiel eksterlanda giĉeto de hungara institucio, proponas diplomojn nur por la gradoj B kaj C.

Kompletige al la prognozita en 2021

HeKo 835 4-E, 9 maj 24

Fine de aŭgusto 2021 Via servanto afiŝis en HeKo ĉi tiun artikolon: https://www.esperantio.net/index.php?id=4365


La evoluo de la ukrajna (jam nur ukraina) situacio ŝajnas preludi al la dua malvenko de NATO. Reale ĝi atestas la malvenkon de Eŭropa Unio kaj la ekspansio de la alianco, kadre de vastiĝo de la usona alianca sistemo. Fakte EU eniris sakstraton en la rilatoj kun Rusio, dum la secesiinta Britio gajnis je influo al EU, kaj la eraroj de Rusio kaŭzis la malneŭtraliĝon de Svedio kaj Finnlando, novaj NATO-anoj. Samtempe Usono kreis “ĉinan muregon” en la pacifika areo, kooptante eĉ Vjetnamon: ja la hieraŭa malamiko povas esti la morgaŭa (eĉ hodiaŭa) amiko…

La Esperanta Civito kreskas kvante kaj kvalite

HeKo 835 3-C, 6 maj 24

Danke al la Esperanta Civito (do danke al raŭmismo) la servoj je dispono de la esperantistaro pli kaj pli kreskas kvante kaj kvalite. La kvalito estas rimarkebla en la jam ekzistanta produktado de niaj paktintoj, ekzemple la revuo “Literatura Foiro” ĉe LF-koop kaj la centjara “Heroldo de Esperanto” ĉe KCE: kvalito kiu signifas ankaŭ akuratecon en la aperado, dum aliloke akumuliĝas malfruoj. La kvanto ampleksas la multiĝon de tiuj servoj.

Kritikoj de UEA-nostalgiuloj restas vanaj

HeKo 835 2-A, 3 maj 24

La opozicio interna al la Universala, konsistanta el nostalgiuloj de la iama burokrata aparato (kaj ties protektatoj), kaj havanta sian voĉtubon en skandalisma retgazeto, insistas per kritikoj, eventuale eĉ pravaj, sed ne proponas propran alternativan estraron, kiu apliku alternativan strategion, se elektite; ankaŭ ĉar la plimulto el tiuj nostalgiuloj ne plu membras en la Asocio.

Eksterordinara helpo de fondumo Pro Esperanto

HeKo 835 1-C, 1 maj 24

Okaze de la arĝenta jubileo de la Pakto por la Esperanta Civito, fondumo Pro Esperanto (FPEF) proponas helpon al la paktintaj establoj kiuj posedas nemoveblaĵon kaj havas konton ĉe la Civita “banko”.

FPEF estas preta transpreni eventualajn kreditojn de tiuj paktintoj ĉe malfruantaj klientoj, kiuj tiel fariĝos ŝuldantoj al FPEF; tio egalas al aĉeto de tiuj sumoj, fare de FPEF.

FPEF estas ankaŭ preta anticipi la pagon de ŝuldoj al kreditantoj de tiuj paktintoj: ili restus ŝuldaj, sed al FPEF, ne plu al tiuj eksteraj subjektoj; tio ne egalas al transpreno de la ŝuldaro, nur al ŝanĝo de kreditanto.

Dizajno de MTT · Programo de Tramontána · Funkcio de Drupal
Copyright Kopirajto © 2006–2024 Esperanta Civito · Ĉiuj rajtoj rezervitaj.