La demando pri Rusia Esperantista Unio

HeKo 832 3-C, 22 feb 24

La lasta konferenco de Rusia Esperantista Unio en 2023 decidis ke “Ĉar eksterlandaj civitanoj ne plu povas esti membroj de REU, a) Boris Kolker estis proklamita honora membro de REU; b) [la] statuso de ĉiuj aliaj eksterlandaj civitanoj, kiuj ĝis nun membris en REU, estas ŝanĝita al “Amiko de REU” anstataŭ “membro”. Kaj honoraj membroj, kaj amikoj de REU ricevas ĉiujn informojn (dissendatajn retpoŝte revuojn kaj tiel plu), sed ne havas rajtojn de membroj.”

Ni demandis al la Vickonsulo de la Esperanta Civito, ĉu tiu decido, kaŭzita de restrikta interpreto pri nova leĝo en Rusio, povus kaŭzi konflikton kun REU, se ĝi estus aliĝinta al la Pakto, aŭ eksigon el UEA, kies landa asocio REU estas. Jen lia respondo.

Kiel sankta Neredono financas la Junularan

HeKo 832 2-A, 20 feb 24

Siatempe oni ĉefredaktis la revuon “Kontakto” tute volontule, kaj eĉ sukcesis esti akurata. La lasta ĉefredaktoro, Pawel Fischer-Kotowski, ricevadis preskaŭ milon da eŭroj numere por atingi preskaŭ tutjaran malfruon. Gratulon al li (ri?) kaj kondolencon al lia posteulino. La tempoj ŝanĝiĝis. De kie venas tiom da mono por la Junulara?

Same kiel por aliaj NROj, ĝi venas de Eŭropa Unio, precipe per la programo Erasmus Plus, danke al kiu preskaŭ ne plu eblas aktivi je la propra kosto kiel juna eŭropa esperantisto…

Lumoj kaj ombroj survoje al Aruŝo

HeKo 832 1-B, 18 feb 24

“Heroldo de Esperanto” planas sendi korespondanton al UK en Tanzanio. La persono estos elektita inter la partoprenintoj en la ĵusa staĝo pri redaktado ĉe Afrika Esperanto-Instituto, surbaze de ilia aktiveco kiel redakcianoj dum la venontaj numeroj; certe estos afrikano kiu havas la esperantan civitanecon. HdE atendas de Roterdamo la akreditivon, ĉar la posedanto de la gazeto (Kultura Centro Esperantista) pagos la restadon nur se la aliĝkotizo estas senpaga.

Granda malfruo karakterizas la preparon de ĉi tiu kongreso. Tio ne signifas aŭtomate riskon de fiasko, ĉar la cirkonstancoj povas boniĝi eĉ lastmomente; sed ankaŭ ne boniĝi. Kion aliĝinto rajtus riproĉi al la organizantoj?

SAT baraktas en grava krizo

HeKo 831 9-A, 16 feb 24

Sennacieca Asocio Tutmonda bedaŭrinde spertas gravan krizon dum la lastaj tri jaroj. La unua rezulto de tiu krizo estas la maloftiĝo de ĝia organo “Sennaciulo”: iam monata gazeto, poste dumonata, nun trimonata; kaj nur 16- anstataŭ 36-paĝa. La dua estas la malkresko de la ĉefa enspezofonto: la membrokotizoj, kiuj duoniĝis — de 12.851 eŭroj en 2021 al 6.843 en 2022.

Sed la tuta spezkalkulo montras misfarton: neniom pro vendo de varoj en 2022, kontraŭ preskaŭ naŭmil-eŭra enkasigo en 2021. Tial, malgraŭ ŝparo pro neproduktado de la organo, la deficito duobliĝis kaj la enspezoj trioniĝis. Bonŝance la bilanco montras kapitaleton, al kiu en 2024 aldoniĝos granda legaco el Aŭstralio.

Kiel kontakti c-anon Giorgio Silfer

HeKo 831 8-A, 14 feb 24

Ekde la deviga enkonduko de G-4, c-ano Giorgio Silfer ne estas plu atingebla per poŝtelefono, sed nur ĉe fiksa lineo, en Svislando aŭ Hispanio: geamikoj kaj kunlaborantoj konas la numerojn. La plej oportuna metodo por kontakti lin restas retmesaĝado (sed ne googlemail): eĉ se rezultas lia adreso tie, kaj ĉe Facebook, Telegram, Instagram, Vacapo aŭ simile (ofte apokrife), li ne utiligas ilin.

Aldone, li ne partoprenas en telekongresoj, ĉar li rapide laciĝas en Zoom-teknologio. Nur skajpo ne lacigas lin, sed li uzas ĝin strikte kun la Civitaj stabanoj.

Civila Esperanta Servo oficiale fondita

HeKo 831 6-C, 10 feb 24

La Esperanta Civito ekspansias en pli kaj pli da progresemaj medioj: post Feminisma Esperanta Movado (2004, fondita en Svislando) kaj Esperanta Naturamikaro (2010, fondita en Hispanio), jen Civila Esperanta Servo / Service civil esperantien, fondita hodiaŭ en Burundio. La fondan Asembleon partoprenis tri kongolandanoj, du burundianoj, unu eŭropano. Pliaj kvar komunikis sian aliĝon, el Burundio, Hispanio, Kroatio. La invitita UEA-estrarano ne montris sin entute, kaj la Asembleo decidis peti aliĝon nur al la Pakto.

Ekas la formado de redaktantoj en Bujumbura

HeKo 831 5-B, 9 feb 24

Hodiaŭ komenciĝas ĉe la Tanganika Esperanto-Domo en Bujumbura sestaga staĝo pri la formado de redaktantoj (entute kvardek studhoroj), sub la gvido de c-ano Giorgio Silfer, probable la afrikanisto kiu dediĉas pli da tempo kaj energio por la surloka trejnado de esperantistoj, kulture kaj organize. Partoprenos Lucien Kagina, Kuluba Mbomba, Frederiko Nimubona, Mauriac Nunda, Honore” Sebuhoro kaj (lastminute malcerta) Mushosi Birindwa.

La staĝanoj, grandparte jam stabanoj de la Esperanta Civito (kiel parlamentanoj aŭ/kaj prizorgantoj de la Domo), estas trejnataj espereble por konsistigi afrikan redakcion de “Heroldo de Esperanto”, al kiu sen. Sebuhoro kaj c-ano Nunda jam sporade kontribuas.

Roterdamaj kongresoj en nefacila konjunkturo

HeKo 832 4-A, 7 feb 24

La Universala tre ĵaluzas pri siaj iniciatoj (eĉ kiam ili ne apartenas jure al ĝi: vidu la markon “Afrika Kongreso de Esperanto”), sed en la realo ŝajnas generalo kiu dividas siajn trupojn. Ekzemplo estas la kongresa jaro 2024a, kiu devus reliefigi la rolon de Afriko.

Efektive oni petis de la burundia landa sekcio repreni sian inviton, ĉar indus koincidigi la kongreson de TEJO kun tiu de UEA, en Tanzanio. Tamen la Junulara (ankaŭ sub la forta premo de la uranisma lobio) subite preferis kongresi en fora loko apud la Balta maro (pri kio poste).

Komuniki trafe kun Civitaj instancoj kaj paktintoj

HeKo 831 3-C, 5 feb 24

La Vickonsulo rememorigas ke nur la skribaj komunikoj per ordinara aŭ per elektronika poŝto estas traktendaj de la Civitaj instancoj kaj la paktintaj establoj. Mesaĝoj per telefono, skajpo, Facebook kaj aliaj telematikaj rimedoj riskas ignoron.

Tio aparte gravas se temas pri aliĝo al aranĝo: Kultura Esperanto-Festivalo, NaturAmika KulturSemajno en Esperanto, kursoj kaj staĝoj en Eŭropo kaj Afriko… Kaj kompreneble por mesaĝoj al la Civita “banko” aŭ al la redakcioj.

Respondante al retmesaĝo oni atentu pri la temlinio: se ĝi ne kongruas kun la temo, ĝi estas modifenda. Pluraj stabanoj plenumas diversajn oficojn: pri la apartaj temoj oni skribu al la koncernaj oficaj retadresoj, ne al la privata, ĉar tio postulas plusendon kaj kaŭzas malfruon.

Kiu kongreso pli utilas por afrikanoj: AKE aŭ UK?

HeKo 831 2-A, 3 feb 24

Ni ĉiuj afrikanoj entuziasmas pri Afrika Kongreso de Esperanto (AKE). AKE valoras ĉar ĝi okazas kun preskaŭ regula kadenco kaj en diversaj landoj. Ni admiras ĝin, ankaŭ ĉar ĝi ne estas multekosta pro la vojaĝo kaj la kotizo. Ankaŭ neriĉuloj iras al AKE.

Rilate al Universala Kongreso de UEA (UK) estas tre malfacile partopreni, ĉar afrikanoj ne trovas financajn rimedojn. UK apartenas al riĉaj UEA-anoj kiuj organizas ĝin. Ĝia estraro selektas laŭ propra volo iujn afrikanojn por partopreni. Ĉu la estraro aplikas la verajn zamenhofajn principojn dum selektado?

Imagu UKon kiu okazos en Tanzanio aŭguste 2024 en turisma urbo; afrikaj esperantistoj apenaŭ povas partopreni sen monkontribuo. Ĝi do estos kongreso de alikontinentanoj plus kelkaj afrikanoj, inverse al AKE.

La staba evoluo en UEA, TEJO, la Esperanta Civito

HeKo 831 1-A, 1 feb 24

Dum la Universala praktike fermis sian Centran Oficejon, la Junulara praktike malfermas la propran, eĉ kun ĝenerala direktoro. La unua agis laŭ la principo redukti la elspezojn, la dua laŭ la mala: ju pli vi elspezas, des pli vi povas peti kaj ricevi.

Ĉi tiu evidente miseduka principo fontas el la mekanismoj de Eŭropa Unio por financi junularajn organizojn, sed ne nur el EU: multaj NROj ricevas monon de plej diversaj fondumoj, privataj kaj publikaj, proporcie al la nombro da dungitoj kiun ili oficiale statistikas.

Dizajno de MTT · Programo de Tramontána · Funkcio de Drupal
Copyright Kopirajto © 2006–2024 Esperanta Civito · Ĉiuj rajtoj rezervitaj.